Doktora Yeterlik Sınavı Kuralları

LISTEN

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı Yeterlik Sınavı

 

Yüksek lisans derecesiyle kabul almış Toplumsal Cinsiyet Doktora Programı öğrencileri, GR dersleri de dahil olmak üzere tüm ders yükümlülüklerini en geç 4. dönemlerinin sonuna kadar tamamlamak zorundadırlar. Derslerini tamamlayan öğrenciler doktora yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar ve en geç 5. dönemlerinin sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

Yeterlik sınavı okuma listesi 3 bölümden oluşur:

    -   “Genel” başlıklı ilk bölüm, çeşitli alt başlıklar altında toplumsal cinsiyet kuramı okumalarını kapsar. Sınava girecek tüm öğrenciler bu ortak okuma listesinden sorumludur.

    -   “Alan” başlıklı ikinci bölüm sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi, edebiyat ve psikoloji gibi disiplinler kapsamında temel toplumsal cinsiyet okumalarını içerir. Öğrenciler danışmanlarının da onayını alarak konularıyla ilgili bir alana ait listeyi seçerler ve ondan sorumlu olurlar. Bu disiplin alanları programdaki öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda arttırılarak çeşitlendirilebilir.

    -   “Tez Konusu” başlıklı üçüncü bölümde de öğrencinin tez konusuna ilişkin, kendisinin hazırladığı ve danışmanın onayladığı okuma listesi bulunur.

    -   Okuma listesi gerektikçe güncellenir.

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Her iki aşamada da değerlendirme kurum içinden 3, kurum dışından 2 öğretim üyesinden oluşan sınav jürisi tarafından yapılır.

Yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenciler sözlü sınava girmeye hak kazanır. Yazılı sınavda başarısız bulunan öğrenciler, 6 ay içinde ikinci kez yazılı sınava alınırlar. İkinci yazılı sınavda da başarısız bulunan öğrencilerin program ile ilişikleri kesilir.

Sözlü sınavda öğrencilere yazılı sınavdaki yanıtları ve okuma listesi üzerinden sorular yöneltilir. Sözlü aşamada da başarılı bulunan öğrenciler tez aşamasına ilerlerler. Sözlü sınavda başarısız bulunan öğrenciler, 6 ay içinde ikinci kez sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda iki defa başarısız bulunan öğrencilerin program ile ilişikleri kesilir.